Ochrana životního prostředí

Vedení společnosti se v Integrované politice kvality, environmentu a prevence závažných havárií zavázalo prosazovat ve všech svých činnostech zásady ochrany životního prostředí, rozvíjet opatření k havarijní připravenosti a prevenci.

Hlavní zásady ochrany životního prostředí:

ODPADY

neustále usilujeme o minimalizaci produkce odpadů, přičemž klademe důraz na recyklaci, třídění a následné zhodnocení

prověřujeme všechny naše dodavatele služeb odpadového hospodářství z hlediska plnění legislativních požadavků a skutečného nakládání s odpady

VODA A PŮDA

provozujeme čistírnu odpadních vod

vypouštíme předčištěné odpadní vody do veřejné kanalizace

řešíme staré ekologické zátěže, které vznikly činností předchozích majitelů

OVZDUŠÍ

máme  všechna požadovaná povolení vyžadovaná národní legislativou k ochraně  ovzduší

CHEMICKÉ LÁTKY

plníme požadavky Nařízení Evropského parlamentu č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

zajišťujeme ochranu svých zaměstnanců před účinky chemických látek

FARMAK, a.s., uvítá Vaše připomínky, podněty a návrhy k uveřejněným dokumentům, které můžete zasílat na e-mailovou adresu ceo@farmak.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím