Historie

Tradice průmyslových chemických výrob začala již v roce 1934. V současnosti je akciová společnost FARMAK privátní, nezávislou českou firmou.

Historie firmy v přehledu

  • 1934                začátek průmyslové chemické výroby
  • 1952                státní podnik FARMAKON
  • 1992                založena akciová společnost FARMAK, a.s.
  • 1993-5             privatizace státního podniku FARMAKON
  • 1996                FARMAK, a.s. koupil státní podnik FARMAKON

 

Historie firmy pod lupou

 Farmakon3  V Olomouci, severně od Klášterního Hradiska, se po staletí rozvíjela řemeslná činnost. Je doloženo, že od roku 1870 se v této lokalitě začal vyrábět slad ve firmě Karla Kubelky a v roce 1906 zde získali vliv bratři Briessové. Po rozpadu Rakouska-Uherska se v podniku zpracovávala jedlá sůl. V roce 1934 se majitelé rozhodli k zásadnímu kroku – přechodu k chemii, a  po vybudování nové, na svou dobu moderní šestipatrové budovy, kde začali s výrobou rozpouštědel ve firmě Hanák. O pět let později byl změněn název firmy na Hamma a zároveň výrobní program na různá léčiva. Po válce v roce 1946 byla Hamma začleněna do koncernu SPOFA. Olomoucký závod  byl v roce 1948 určen k výrobě farmaceutických substancí chemickou syntézou a v roce 1952 byl výnosem ministra průmyslu osamostatněn a přejmenován na FARMAKON, n.p. Současně byl k němu připojen závod na výrobu veterinárních léčiv, doplňků biofaktorů a krmných přípravků v Uničově. V roce 1990 bylo zrušeno generální ředitelství Spofy a Farmakon se stal samostatným státním podnikem řízeným ministerstvem zdravotnictví, rok na to přešel do řízení ministerstva průmyslu.

Farmakon2Novodobá historie začíná v roce 1992 založením akciové společnosti. V lednu roku 1996 FARMAK, a.s., zvítězil ve veřejné soutěži vyhlášené Fondem národního majetku a převzal v průběhu privatizace majetkovou podstatu chemicko-farmaceutického závodu  Farmakon, s.p. Dnes je FARMAK, a.s., privátní společností, kde akcionářská obec sdružuje padesát akcionářů s majoritním postavením dvou akcionářů.

Svou historii mají nejen změny vlastníků, ale i změny ve výrobním programu. Po roce 1948 došlo postupně k rozvoji výroby vitamínů B1, B2, B6 a C. Z farmaceutických substancí to byla široká paleta – kofein, theofilin, thiopental, cykloserin, ketofenylbutazon, methylmerkaptopyrimidin, pelentan, clopidol, isofytol, fenobarbital, papaverin, amitriptylin, nortriptylin, kebuzon  a další.

Farmakon1V devadesátých letech se začal výrobní sortiment postupně měnit a po roce 1996 došlo k výraznému uplatnění výsledků oddělení výzkumu a vývoje a výrobní program byl rozšířen o nové substance, např. tizanidin, brimonidin, alfuzosin, tamsulosin, zolpidem, zopiclon a další. Jde o produkty s vysokou mírou přidané hodnoty, s výrazně menšími nároky na kapacitu zařízení a ekologickou likvidaci odpadů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím