R&D analytická laboratoř

farmakOddělení analytických laboratoří navazuje na oddělení organické syntézy. Je vybaveno veškerými přístroji, jež jsou nezbytně nutné pro analyzování látek a ověřování jejich čistoty. Najdeme tak zde např. kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem s vysokým rozlišením, plynový chromatograf s hmotnostní detekcí, kapilární elektroforézu, difrakční skenovací kalorimetr i NMR spektrometr.  Chod tohoto oddělení zajišťují tři vysokoškolsky vzdělaní odborníci a dvě laborantky.