CZ EN RU

Večer s českou chemií

31. 10. 2018

Dne 20.09.2018 probíhala pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR odborná konference se zaměřením na realizované projekty a již tradiční Večer s českou chemií.

Dopolední a odpolední program byl věnovaný konferenci, která se zaměřila na témata:

Sektorová dohoda pro chemii – sociálním dialogem k podpoře zaměstnanost.
Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu jako společný cíl sociálních partnerů.
Samotný Večer s českou chemií se konal v prostorách Ekomuzea v Praze – Bubenči (Stará čistírna odpadních vod 1906).

Večera se zúčastnilo celkem 218 hostů: zástupců členských organizací, partnerů a mediálních partnerů Svazu, ale především významných hostů – zástupců státní správy a zákonodárného sboru. Mezi významnými hosty, kteří na Večer zavítali, patřila například paní ministryně průmyslu a obchodu M. Nováková, pan ministr životního prostředí R. Brabec, pan velvyslanec USA St. King a pan europoslanec P. Poc.

Přítomné přivítal prezident Svazu chemického průmyslu ČR Ing. Petr Cingr. Po proslovech hostů a partnerů Večera přešel program do druhé části oficiálního programu, kde byly předávány certifikáty Responsible Care a oceněny osobnosti české chemie.

Mezi oceněné se letos zařadili Ing. Petr Choulík, Prof. Josef Pašek, Ing. Pavel Švarc a Ing. Jiří Žák, kterému ocenění předal velvyslanec USA St. King. Pan Ing. Žák v krátkém projevu poděkoval a zhodnotil své celoživotní působení v tomto oboru.

Další informace na https://www.schp.cz/info/vecer-s-ceskou-chemii-2018

Novinky - výpis všech