CZ EN RU

Projekty financované z EU

Projekt:

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY NOVĚ VYVÍJENÝCH PRODUKTŮ
je spolufinancován Evropskou unií.

Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity s cílem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti FARMAK, a.s.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis  nabízených technologií pro účely VaV:

 

  •    Skleněné laboratorní reaktory s duplikací a příslušenstvím
  •    Přístroj pro měření velikosti částic a stanovení jejich distribuce
  •    Klimakomory pro simulaci podmínek skladování a stárnutí


Projekt:

TECHNOLOGIE VAKUOVÉHO SUŠENÍ A HOMOGENIZACE V PROCESU VÝROBY LÉČIVÝCH LÁTEK
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace a rozšíření kapacit výroby léčivých látek ve vyšším stupni ochrany produktů, operátorů i
životního prostředí dovybavením provozu pro finalizaci produktů.

Projekt:

ROZŠÍŘENÍ VÝVOJOVÉ KAPACITY SPOLEČNOSTI FARMAK, A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zavedení a rozvoj kapacit vývojového centra v oblasti výzkumu a vývoje inovativních produktů a
ověřených postupů a technologií.

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis  nabízených technologií pro účely VaV:

Hydrogenační jednotka s vysokotlakým autoklávem o objemu 50 litrů

Diferenční skenovací kalorimetr

Bližšší informace: david.novak@farmak.cz


Projekt:

OPTIMALIZACE SYSTÉMU ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH PLYNŮ VE SPOLEČNOSTI FARMAK, A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je nalézt a identifikovat slabá místa, která by mohla znamenat v budoucnu zvýšené náklady nebo i zastavení
výroby.

Projekt:

PODPORA ÚČASTI SPOLEČNOSTI FARMAK, A.S. NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora účasti společnosti FARMAK, a.s. na zahraničních výstavách a veletrzích v Evropě i celosvětově v
souladu s exportní strategií žadatele v období 2017 – 2019.

Projekt:

ZVÝŠENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI VYVÍJENÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK VE SPOLEČNOSTI FARMAK, A.S.
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je rozšíření VaV kapacit pořízením rentgenového práškového difraktometru, čímž se zvýší efektivita výzkumu a vývoje a konkurenceschopnost, zároveň také kvalita a tím i bezpečnost vyvíjených a následně vyráběných léčivých látek.


Projekt:

INOVACE VÝROBNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI FARMAK, A.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést patentově nekolizní a ekonomický způsob výroby nových produktů. Dalším cílem projektu je zavedení inovovaného výrobního procesu na nově vybudované samostatné výrobní jednotce s nově řešenou izolací produktu a meziproduktů.