CZ EN RU

Výzkum a vývoj

Úloha R&D je pro rozvoj FARMAK, a.s. klíčová, proto vedení společnosti klade důraz na vysokou inovační aktivitu. Inovace jsou zaměřeny na výzkum a vývoj léčivých látek (API), meziproduktů a chemických specialit.

Prioritou je vývoj postupů, které se využívají při výrobě produktů prodávaných nejen na českém trhu, ale především na trzích zahraničních.

Část výzkumné kapacity je věnována našim obchodním partnerům.

Vybrané výsledky výzkumné činnosti jsou patentovány jak v ČR, tak i v Evropě či USA.

Pracovníci výzkumu a vývoje úzce spolupracují s ostatními útvary společnosti při řešení problémů a podílí se na přípravě podkladů pro registrační dokumentace.Syntéza

Syntéza je jedním ze základních pilířů společnosti FARMAK, a.s., neboť bez hledání nových postupů a metod přípravy léčivých látek se neobejde žádný podnik věnující se generickým látkám. Proto je této oblasti věnována velká pozornost. Cílem je nalézání a optimalizace postupů přípravy těchto látek a jejich intermediátů, které jsou před vypršením platnosti základního patentu na látkovou ochranu, ale rovněž i látek, jejichž základní patentová ochrana již vypršela a jsou zajímavé z obchodního hlediska. Část kapacity je věnována chemickým specialitám.


R&D analytická laboratoř

Oddělení analytických laboratoří navazuje na oddělení syntézy. Je vybaveno veškerými přístroji, které jsou nezbytně nutné pro analyzování látek a ověřování jejich čistoty. Je zde např. LC-MS, GC-MS, NMR, DSC.


Kilolab

Oddělení čtvrtprovozu, nazývané též Kilolab, je mezičlánkem mezi oddělením výzkumu a vývoje a výrobou. Jeho úkolem je ověřování postupů a technologií přípravy nových produktů před jejich zavedením do výroby. Věnuje se také malotonážní výrobě účinných látek v množstvích nehodících se pro hlavní provozy v rozmezí hmotností stovek gramů až několika kilogramů. Ze zařízení je možno zmínit špičkové kryogenní reaktory umožňující reakce v rozsahu teplot od -90 °C do +175 °C o objemech 60 litrů. Tato jednotka pracuje plně v režimu Správné výrobní praxe (cGMP).


SAU (Small API Unit)

Oddělení poloprovozu, nazývané SAU, je nejnovější provozní jednotkou v naší společnosti. Je vybavena reaktory o objemu 400 litrů umožňující reakce v rozsahu teplot od -90 °C do +175 °C. Koncovka je vybavena procesním filtrem. Svou velikostí umožňuje výrobu šarží od cca 5 do 25 kg, čímž plynule vyplňuje mezeru mezi Kilolabem a velkokapacitní výrobou ve výrobních halách.