CZ EN RU

Výzkum a vývoj

Úloha R&D je pro rozvoj FARMAK, a.s. klíčová, proto vedení společnosti klade důraz na vysokou inovační aktivitu. Inovace jsou zaměřeny na výzkum a vývoj léčivých látek (API), meziproduktů a chemických specialit.

Prioritou je vývoj postupů, které se využívají při výrobě produktů prodávaných nejen na českém trhu, ale především na trzích zahraničních.

Část výzkumné kapacity je věnována našim obchodním partnerům.

Vybrané výsledky výzkumné činnosti jsou patentovány jak v ČR, tak i v Evropě či USA.

Pracovníci výzkumu a vývoje úzce spolupracují s ostatními útvary společnosti při řešení problémů a podílí se na přípravě podkladů pro registrační dokumentace.Syntéza

Syntéza je jedním ze základních pilířů společnosti FARMAK, a.s., neboť bez hledání nových postupů a metod přípravy léčivých látek se neobejde žádný podnik věnující se generickým látkám. Proto je této oblasti věnována velká pozornost. Cílem je nalézání a optimalizace postupů přípravy těchto látek a jejich intermediátů, které jsou před vypršením platnosti základního patentu na látkovou ochranu, ale rovněž i látek, jejichž základní patentová ochrana již vypršela a jsou zajímavé z obchodního hlediska. Část kapacity je věnována chemickým specialitám.


R&D analytická laboratoř

Oddělení analytických laboratoří navazuje na oddělení syntézy. Je vybaveno veškerými přístroji, které jsou nezbytně nutné pro analyzování látek a ověřování jejich čistoty. Je zde např. LC-MS, GC-MS, NMR, DSC.