CZ EN RU

Systém kvality

Úsek kvality se skládá ze dvou částí – oddělení Kontroly kvality (QC) a oddělení Jištění jakosti (QA). QC především zajišťuje používání vyhovujících surovin a produktů, nastavení přiměřených analytických specifikací pro jednotlivé stupně výroby a provádění veškerých analýz. Hlavními odpovědnostmi QA jsou kontroly a schvalování firemních procesů, kontroly záznamové dokumentace, provádění auditů, trendování dosažených výsledků nebo propouštění hotových výrobků.

 

Kvalita produktů vyráběných v naší společnosti je dále zajišťována implementovaným systémem jištění jakosti splňující aktuální požadavky ISO 9001 a Správné výrobní praxe pro výrobu léčivých látek (cGMP). Protože systém kvality propojuje přes výrobní proces všechna oddělení ve společnosti od nákupu až po propuštění hotového výrobku, je jeho aktivní udržování důležitou součástí naší firemní kultury.

 

Úsek kvality klade důraz také na implementaci nejnovějších poznatků cGMP, ISO i ICH předpisů do firemního systému, aby bylo dosaženo maximálního využití moderních nástrojů managementu kvality.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.