CZ EN RU

Kontraktní výzkum

Část výrobního programu FARMAK, a.s. tvoří produkty, pro něž jsme smluvní výrobní organizací. Poskytujeme plnou podporu pro transfer a optimalizaci zakázkových výrob včetně podpory tvorby DMF.

Při ověřování technologií využíváme několika stupňů výroby, díky čemuž dokážeme plynule přejít z objemů o jednotkách litrů až po výrobu v reaktorech o objemu 6300 l. Níže jsou popsány jednotlivé stupně.Scale-up laboratoř

Laboratoře tvoří základní stupeň vývoje a výzkumu FARMAK, a.s. Jsou vybaveny skleněnými reaktory o objemu 5, 10 a 15 l. Promíchávání je zajištěno mechanickými míchadly s programovatelnou rychlostí 1-640 otáček za minutu. O správnou reakční kinetiku se starají programovatelné termostaty.


Kilolab

Oddělení čtvrtprovozu, nazývané též Kilolab, je mezičlánkem mezi výrobou a oddělením výzkumu a vývoje. Jeho úkolem je ověřování postupů a technologií přípravy nových produktů před jejich zavedením do výroby. Věnuje se také malotonážní výrobě účinných látek v rozmezí hmotností stovek gramů až několika kilogramů, které se nehodí pro hlavní provozy.

Ze zařízení je možno zmínit špičkové kryogenní reaktory o objemu 60 l, umožňující reakce v rozsahu teplot od -80 °C do +300 °C. Tato jednotka pracuje plně v režimu Správné výrobní praxe (cGMP).Poloprovozní jednotka (Small API Unit)

Oddělení poloprovozu, nazývané SAU, je nejnovější provozní jednotkou v naší společnosti. Je vybavena reaktory o objemu 400 l umožňující reakce v rozsahu teplot od -80 °C do +200 °C. Koncovka je vybavena procesním filtrem pro izolaci a sušení. Svou velikostí umožňuje výrobu šarží od cca 5 do 25 kg, čímž plynule vyplňuje mezeru mezi Kilolabem a velkokapacitní výrobou ve výrobních halách. Tato jednotka pracuje plně v režimu Správné výrobní praxe (cGMP).

Standardní výroba

Velkokapacitní výroba je vybavena reaktory o objemu 400 – 6300 l, přičemž většinu tvoří smaltované reaktory o objemu 1600 l. Nedílnou součástí výrobního řetězce jsou odstředivky, procesní filtry a sušárny z nerezové ocely a slitiny Hastelloy C22. Fyzikální operace, zejména mletí a mikronizaci lze nastavit dle potřeb zákazníků. Výroba pracuje plně v režimu Správné výrobní praxe (cGMP).