CZ EN RU

Management


Ing. Miroslav Ulrich

Generální ředitel

detail
Ing. Leopold Doubek

Výrobní ředitel

detailMgr. David Viktorín

Obchodní ředitel

detailIng. Jiří Janda

Finanční ředitel

detailRNDr. Roman Buchtík, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategie

detail
RNDr. Petr Bulej, Ph.D., MBA

Ředitel kvality

detailIng. David Novák

Ředitel služeb

detailIng. Jitka Škrabalová

Personální manažerka

detailMgr. Bronislava Paučková

PR manažerka

detail