CZ EN RU

Jednotlivé pracovní pozice

Skladník

- nakládka a vykládka zboží
- vedení předepsané provozní dokumentace


Více o poziciProvozní zámečník

- Údržba a zajištění bezpečného a bezporuchového provozu strojů a zařízení v provozu chemicko-farmaceutické výroby dle aktuálních potřeb a dle plánu údržby


Více o poziciSpecialista analytické laboratoře

- Analýza vzorků dle schválených specifikací
- Znalost klasických a/nebo titračních metod v analytické chemii, eventuálně separačních metod


Více o poziciTechnolog

- Práce s technologickou dokumentací
- Kontrola dodržování předepsané technologie, zjišťování příčin technologických problémů, návrh jejich odstranění


Více o poziciChemik operátor - PPD

- Obsluha strojů a zařízení na výrobu farmaceutických substancí
- Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace


Více o poziciSyntetik R&D - PPD

- Vývoj a optimalizaci syntetických postupů přípravy léčivých látek a jejich intermediátů
- Účasti na transferu postupů z laboratoře do většího až výrobního měřítka
- Pravidelný reporting výsledků v českém anebo anglickém jazyce
- Spolupráce při tvorbě...


Více o poziciModul: Pracovní pozice

Máte zájem o více informací nebo pracovní pohovor? Kontaktujte nás!


Kotva #kontaktni-formular
Jméno a příjmení *
Pracovní pozice *
E-mail*
Telefon *
Vzkaz pro nás *

Příloha (životopis – CV a další relevantní dokumenty, které nám chcete poslat) *

* Pro odeslání formuláře musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.S Vašimi osobními údaji pracujeme zodpovědně.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost FARMAK, a. s. IČ 451 92 961, se sídlem Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 OLOMOUC, tel. 587 430 111, e-mail, gdpr@farmak.cz zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na inzerovanou pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Pří zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností.

Kontaktní formulář - pracovní pozice
(pole: jméno, e-mail, telefon, zpráva)