CZ EN RU

Produkty

Léčivé látky (API)

Klíčovou roli pro výkon společnosti má z dlouhodobého hlediska výroba a prodej aktivních farmaceutických substancí patřících do skupiny generik, tedy léčivých látek, u nichž skončila originální patentová ochrana. Ty se podílejí až z 95 procent na celkovém obratu společnosti.

Mezi obchodní partnery v současnosti patří přes 150 zákazníků z více než 50 zemí světa.

FARMAK, a.s. je velmi silně exportně zaměřen. Podíl exportu činí až 90 procent z celkových tržeb společnosti. Nejvýznamnějšími obchodními teritorii jsou Evropa, Spojené státy americké a vybrané asijské státy. V posledních letech se společnosti daří pronikat na nová teritoria, jako např. Latinská Amerika, Rusko nebo Japonsko.

FARMAK, a.s. má také vybudovanou velmi stabilní marketingovou pozici na domácím trhu.

Prodejní činnost společnosti je podporována aktivní účastí na řadě především zahraničních veletržních akcí, jako například CPhI Worldwide a DCAT v New Yorku.

více informací

Kontraktní výroba

Výroba je zaměřena převážně na chemii heterocyklických sloučenin za využití běžných typů reakcí (včetně Grignardových reakcí) ve výrobních prostorách vyhovujících kritériím pro správnou výrobní praxi.

Tato výroba je realizována ve smaltovaných a nerezových reaktorech o objemu až 6300 litrů, v pomocném výrobním zařízení, na odstředivkách, v sušárnách a na sušících filtrech. Závěr výroby spočívá v sítování, mletí, případné mikronizaci a v balení. Výrobní jednotky podléhají inspekci SÚKL a některé i auditům FDA.