CZ EN RU

Výroba

Výrobní zařízení

Ve FARMAK, a.s. je výroba realizována v několika výrobních objektech. Každý z nich obsahuje několik výrobních modulů využívaných převážně víceúčelově (pro výrobu několika různých produktů). Výroba probíhá v systému SVP (cGMP) a ISO. Disponujeme výrobním zařízení v provedení nerez, smalt nebo Hastelloy C22, které umožňuje výrobu o velikostech šarže od 100 gramů do několika kilogramů (kilolab) a od 5 kg do 250 kg v reaktorech s objemem od 250L do 6 300L (běžný objem reaktorů je 1 600 litrů).

U vyrobených API zajišťujeme rovněž úpravu velikosti částic (od sítování přes různé stupně mletí až po mikronizaci), což je spolu s finálním zabalením produktů prováděno v samostatném výrobním objektu.


Technologie

Zavedené

Výrobní program se specializuje převážně na chemii heterocyklických sloučenin. Pro výrobu aktuálního sortimentu API jsou zavedeny průmyslové postupy mnoha základních chemických reakcí, jako jsou:

 • Grignardovy reakce (včetně síry),

 • různé kondenzace,

 • Friedel - Craftsovy reakce,

 • halogenace,

 • oxidace,

 • redukce (Zn),

 • esterifikace,

 • separace racemických směsí,

 • nízkotlaká hydrogenace

 • reakce za přítomnosti fázového katalyzátoru.

 • enzymatické reakce (dosud jedna aplikace)

Reakce jsou vedeny v teplotách -20 až +140°C (na některých reaktorech za pomoci termostatů -90°C až +300°C) při tlaku -80 až +300 kPa (v některých aparátech vakuum až do 5 mbar absolutního tlak).Nové

Kromě zavedených technologií se zaměřujeme rovněž na vyhledávání dalších výrob vyžadujících zvládnutí nových technologií. Pro jejich úspěšný vývoj, optimalizaci a vlastní transfer do výrobního měřítka (to vše s maximální efektivitou po stránce nákladů i časově), disponujeme silným zázemím tvořeným především:

 • kreativním týmem odborných pracovníků výroby a výrobní technologie

 • rozsáhlým pracovištěm výzkumu a vývoje (R&D)

 • vhodným výrobním zařízením pro postupný scale-up (laboratorní reaktory, kilolab, poloprovoz)

 • potřebným zázemím (vybavené analytické centrum (NMR, GC-MS, HPLC, DSC, laserová difrakce), tým odborníků jištění jakosti a další

 • oboustrannou kooperací s řadou univerzit a dalších vědeckých pracovišť