CZ EN RU

Důležité změny ve struktuře společnosti FARMAK, a.s.

28. 01. 2022

Počátek roku 2022 se v naší společnosti nesl v duchu důležitých strukturních a personálních změn. FARMAK, a.s. se transformoval na tzv. německý model akciové společnosti (Aktiengesellschaft), což znamená, že hlavním kontrolním orgánem je nyní dozorčí rada. Pan Jiří Žák souběžně s touto změnou ustoupil ze svých přímých manažerských pozic a nově se stal předsedou dozorčí rady. Dozorčí radou bylo současně jmenováno nové představenstvo, jehož členy jsou nyní Roman Buchtík, David Viktorín a předseda představenstva Miroslav Ulrich, který byl zároveň jmenován generálním ředitelem společnosti FARMAK, a.s.
Věříme, že tyto změny přinesou naší společnosti užitek a těšíme se na budoucí spolupráci s Vámi - našimi zákazníky a partnery!


Důležité změny ve struktuře společnosti FARMAK, a.s.

Novinky - výpis všech