CZ EN RU

I ve farmacii vyhrává kvalita nad kvantitou

09. 01. 2023

FARMAK, a.s., patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na poli farmacie v Olomouckém kraji. V roce 2022 oslavil již 30. výročí od svého založení, vyrovnal se s dopady pandemie koronaviru a nyní v roce 2023 má před sebou další výzvu. Tentokrát v podobě pokračující energetické krize. Ta výrazně zasáhne výrobní náklady, které i nadále porostou. „Se současnou situací se snažíme aktivně bojovat. Chceme se zaměřit na nové projekty s vyšší marží a počítáme s postupnou obměnou výrobního portfolia,”ká obchodní ředitel Mgr. David Viktorín. Co dalšího FARMAK, a.s., plánuje a připravuje v roce 2023? Dočtete se v rozhovoru. 

Pane magistře, FARMAK, a.s., slavil nedávno 30. výročí od svého založení. Můžete ve stručnosti popsat, jak firma začínala a jak je na tom dnes? 

Ačkoliv jsme v roce 2022 slavili 30 let od založení společnosti, FARMAK, a.s., nevznikl na zeleném paloučku. Chemická výroba ve stejném areálu sahá mnohem dále do historie, konkrétně do 30. let minulého století. Od 50. let, již pod názvem Farmakon, n.p. , pak ve stejném závodě probíhala velkokapacitní výroba léčivých látek, vitaminů a dalších látek. V 90. letech byl státní podnik Farmakon zprivatizován již pod současným názvem FARMAK, a.s., a byla zahájena rozsáhlá restrukturalizace společnosti v rámci přechodu od velkokapacitní výroby na maloobjemovou, ale úzce specializovanou. To vše s jediným cílem, a to stát se významným dodavatelem léčivých látek nejen pro český trh, ale pro celý svět. Vzhledem k tomu, že momentálně dodáváme přibližně 150 nejvýznamnějším farmaceutickým společnostem v padesáti zemích světa, mohu s potěšením tvrdit, že se nám tuto vizi podařilo realizovat.

Jste obchodním ředitelem. Máte na starosti především obchod, nákup a s tím spojené finance. Co obecně považujete za klíčové body pro úspěšné fungování firmy z pohledu své agendy? Jednoznačně kvalitu dodávaných produktů a poskytovaných služeb. To platí o to více, že farmacie, zcela obecně, patří k těm nejregulovanějším odvětvím průmyslu a jakákoliv chyba může mít dalekosáhlé důsledky pro pacienty. Z tohoto pohledu je kvalita léčivých látek  FARMAK, a.s., nebo například včasné dodávky zcela stěžejní pro to, abychom si vybudovali dlouholetou důvěru v naše produkty a služby se zákazníky. 

Jak si stojí společnost FARMAK, a.s., u nás a na mezinárodním trhu? 

Protože se podařilo zcela naplnit vizi, kterou si majitel společnosti Ing. Jiří Žák specifikoval po privatizaci společnosti v roce 1996, stali jsme se významným dodavatelem vysoce kvalitních léčivých látek nejen na domácím, ale i na mezinárodním trhu. Export v současnosti tvoří zhruba 90 % všech příjmů společnosti. Kvůli tomu, že výrobci léčivých látek se na krabičkách finálních lékových přípravků (např. tablety, kapsle apod.) neuvádějí, řada lidí tak vůbec nemusí mít ponětí o tom, že léčivé látky obsažené ve zcela běžných lécích, jako je například sirup proti kašli, kapky proti zelenému zákalu, léky na tlak apod., byly vyrobeny u nás, v Olomouci.

Vstoupili jsme do nového roku 2023. Mohla bych vás poprosit o rekapitulaci roku 2022 a také o výhledy a plány pro rok 2023?

Přiznám se, že při hodnocení roku 2022 budu trochu rozpolcený. Po obchodní stránce jsme zaznamenali prakticky nejúspěšnější rok za posledních dvacet let. V důsledku vstupu na nová teritoria a získávání nových zákazníků tam, kde jsme již nějakou dobu aktivní, se nám podařilo významně navýšit tržby společnosti oproti obchodnímu plánu. Tady se opět dostáváme zpět ke kvalitě a spolehlivosti, protože se k nám díky tomu vrací řada zákazníků, kteří v minulosti dávali přednost mnohem levnější (kolikrát i násobně) konkurenci ze strany především indických výrobců léčivých látek. 

Ukazuje se tak, že kvalita není pouze nějaký reklamní slogan a mnohdy je v konečném důsledku mnohem levnější si připlatit za kvalitní surovinu se spolehlivými dodávkami než řešit problémy s levnějšími dodavateli.


Na druhou stranu, stejně jako všechny ostatní firmy ve výrobním sektoru jsme i my byli významně zasaženi prudkým nárustem cen energií po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, což nám ze zisku ukrojilo více peněz, než bychom si přáli. Udržovat v nepřetržitém provozu přísně kontrolované podmínky (teplota, vlhkost apod.) bohužel něco stojí.

Můžeme očekávat v dalším roce či letech nějaké zásadní novinky? 

Posledních pár let již pracujeme na postupné obměně našeho stávajícího výrobního portfolia, bohužel je kvůli vysoké míře požadavků ze strany státních útvarů každý nový projekt doslova během na dlouhou trať. Hovoříme přibližně o čtyřech až šesti letech, než se podaří uvést nový projekt v život – a to pouze v případě úspěchu. Podařilo se nám ale nastartovat celou řadu nových projektů, u kterých očekáváme, že budou v budoucích letech nosnými produkty pro naši společnost. 

Zároveň slavnostně uvedeme do provozu novou, respektive kompletně zrekonstruovanou výrobní jednotku, jejíž investiční náklady činily zhruba 200 milionů korun. Od této jednotky si slibujeme další navýšení našich výrobních kapacit a zejména pak velikosti vyráběných šarží, což bude mít pozitivní efekt na výrobní náklady zde vyráběných léčivých látek.

Čeho se v následujícím roce či letech nejvíce obáváte a co vnímáte pro společnost FARMAK, a.s., za největší výzvu budoucích let? 

Největším strašákem zůstává samozřejmě energetická krize, která výrazně navyšuje a v příštím roce bude navyšovat naše výrobní náklady. Samozřejmě nezůstáváme v pozici pouhého pasivního čekatele, než se vše vrátí do normálu (což se pravděpodobně jen tak nestane), ale aktivně se snažíme se současnou situací bojovat – ať už řadou úsporných opatření, hledání efektivnějších způsobů výroby či výstavbou fotovoltaické elektrárny, která by měla být v provozu již ve druhém kvartále tohoto roku.

Mimo jiné řešíte i logistiku. Očekáváte i v ní nějaké změny, nebo již vše vykrystalizovalo v období pandemie koronaviru?

V oblasti logistiky, ať už v případě nákupu surovin nebo exportu léčivých látek, žádné zásadní změny  v roce 2023 neplánujeme, jelikož se ukázalo, že zde si momentálně vedeme poměrně dobře. Po vypuknutí pandemie covidu-19 jsme šli trochu do rizika a řekl bych i trochu proti proudu, když jsme se namísto snižování skladových zásob surovin a finálních léčivých látek kvůli obavám z lockdownu rozhodli vydat zcela opačnou cestou. Řada našich konkurentů tak měla prázdné sklady a neměla z čeho vyrábět, zatímco my jsme byli schopni plně pokrýt i navýšené poptávky našich zákazníků. V tomto trendu se chystáme pokračovat. 

Na co se v oblasti obchodu nejvíce těšíte? 

Jednoznačně na osobní setkání s našimi zákazníky a zejména pak s těmi, se kterými jsme se nemohli osobně setkat od vypuknutí pandemie covidu-19 prakticky až doteď. V roce 2023 se tak tradičně zúčastníme veletrhů a výstav (CPHI v Barceloně nebo DCAT v New Yorku), ale máme naplánovanou i řadu osobních návštěv, např. v Japonsku, Mexiku nebo Brazílii.

Očekáváte nějaké výrazné změny z důvodu inflace a zdražování? 

Zdražování nás samozřejmě zasáhlo na všech frontách. Nejvýznamněji jsme to pocítili u dodavatelů vstupních surovin. Někteří zdražili meziročně i o desítky procent. Společně s astronomickými cenami energií nám tak velmi výrazně vzrostly výrobní náklady u většiny vyráběných produktů. Kvůli tomu  jsme nuceni část těchto nákladů přenést na zákazníky a zdražit také. S ohledem na aktuální situaci plánujeme v tomto trendu pokračovat i nadále. Bohužel se tu už nebavíme o snaze zachovat si nějakou nastavenou nebo plánovanou marži, ale o tom, jestli vůbec má smysl některé léčivé látky z našeho portfolia nadále vyrábět.

Z tohoto důvodu počítáme s tím, že zvýšení ceny již v některých případech nebude nadále akceptovatelné a výrobu některých léčivých látek budeme nuceni ukončit. Uvědomme si, že na konci dne všechny zvýšené náklady někdo pokrýt musí. Pokud se tak nestane, je mnohem efektivnější takovou výrobu včas ukončit a soustředit se na nové projekty s vyšší marží. Postupná obměna výrobního portfolia je proto absolutní nutností a předpokladem k tomu, abychom byli schopni navýšit tržby a ziskovost společnosti. Díky tomu pak budeme méně zasaženi nenadálými situacemi, jakým musíme nyní čelit, a zároveň budeme moci i více pomoci našim kolegům, co se týče např. platů nebo mimořádných odměn.

Jak byste v aktuální situaci hodnotil FARMAK, a.s., jako zaměstnavatele? A jak dlouho ve společnosti působíte? 

Do FARMAK, a.s., jsem nastoupil v roce 2016, takže momentálně začínám svůj osmý rok působení ve společnosti.

Pokud bych měl ohodnotit FARMAK, a.s., jako zaměstnavatele pouze pár slovy, uvedl bych spolehlivost a jistotu. Vzhledem k tomu, že jasnou vizí majitele firmy je a bylo reinvestovat naprostou většinu vydělaných zisků zpět do společnosti, FARMAK, a.s., má dostatek vlastních zdrojů, jak překonat krizové situace, kterým v současnosti musíme čelit. Zatímco mnoho jiných společností muselo nebo bude muset sáhnout k propouštění, aby mohly dále fungovat, my o podobné variantě momentálně uvažovat nemusíme. A to myslím v dnešní době není tak úplně málo!

Co byste závěrem popřál společnosti FARMAK, a.s., a jejich zaměstnancům do další dekády? 

Přál bych si, aby během následující dekády obrat společnosti začínal jedničkou a měl jednu nulu navíc. Jestli se nám to podaří, bude samozřejmě záležet na mnoha faktorech, ale jsem přesvědčen o tom, že v nastoleném směru a ve spolupráci se všemi kolegy a kolegyněmi se nejedná o nic nesplnitelného.Mgr. David Viktorín

obchodní ředitel, člen představenstva společnosti

David Viktorín vystudoval obor aplikovaná a analytická biochemie na Přírodovědecké fakultě  Masarykovy univerzity v Brně. V minulosti pracoval v oddělení kontroly kvality, a to jak přímo v laboratoři, tak později i na vedoucí pozici. V pozici obchodního ředitele je zodpovědný za obchod a marketing, nákup a logistiku. 


I ve farmacii vyhrává kvalita nad kvantitou

Novinky - výpis všech