CZ EN RU

FARMAK, a.s. podporuje inovativní výzkum a aktivně se podílí na odborných projektech

20. 03. 2023

Společnost FARMAK, a.s. dlouhodobě spolupracuje s vysokoškolským výzkumným ústavem Univerzity Palackého, tzv. CATRIN (Czech Advaced Technology and Research Institute), na specializovaných projektech, snaží se rozvíjet mladé studenty a podporuje nová témata i inovativní výzkumy, jeichž součástí sama často bývá. 

Špičkový chemik prof. Alexander Dӧmling míří do Olomouce

Do kategorie nových nadějných výzkumů, na kterých se chystá FARMAK, a.s. participovat, spadá nejnovější projekt od ERA Chair ACCELERATOR, podpořený z programu Horizon Europe částkou 2,5 milionu eur. Stojí za ním známá vědecká osobnost profesora Alexandera Dӧmlinga. Tento celosvětově uznávaný organický chemik dorazil do Olomouce, kde pod křídly Univerzity Palackého v Olomouci a jejího vědeckého centra CATRIN pracuje od února 2023 společně s týmem lidí na ojedinělém výzkumu. 

FARMAK, a.s. má co říci k části věnované léčivým látkám API

Ústředním tématem výzkumu profesora Dӧmlinga je miniaturizace a automatizace syntetické chemie, což vede k efektivnějšímu vývoji nových léčiv, nanomateriálů či látek potřebných k ochraně rostlin či biostimulantů. „Právě na části výzkumu, která je věnovaná léčivým látkám neboli API (active pharmaceutical ingredient), bychom se chtěli s panem profesorem aktivně podílet,“ říká ředitel výzkumu a strategie společnosti FARMAK, a.s. RNDr. Roman Buchtík, Ph.D.

A právě bez syntézy, resp. hledání nových postupů a metod přípravy léčivých látek, se neobejde žádný podnik věnující se generickým léčivům. „Cílem je nalézání a optimalizace postupů přípravy těchto látek a jejich intermediátů, které jsou před vypršením platnosti základního patentu na látkovou ochranu, ale rovněž i látek, jejichž základní patentová ochrana již vypršela. To je nám velmi blízké a vidíme v této oblasti součinnost s výzkumem pana profesora Dӧmlinga,“ doplňuje RNDr. Roman Buchtík, Ph.D.

Profesor Alexander Dӧmling

Celosvětově uznávaný chemik se zaměřením na oblast miniaturizace, automatizace syntetické chemie a vícesložkové reakční chemie, Profesor Alexander Dӧmling se narodil v roce 1964. Je absolventem chemie a biologie na Technické univerzitě Mnichov. Doktorské studium absolvoval u vědce Ivara Ugiho. Díky podpoře Humboldtovy nadace strávil své postdoktorské období ve Scripps Research Institute v Kalifornii pod vedením dnes již dvojnásobného laureáta Nobelovy ceny za chemii Barryho Sharplesse. Prof. Alexander Dömling působil na mnoha univerzitách. Mezi jeho první pracoviště patří University of Pittsburgh, kde získal několik velkých grantů. Mimo jiné založil šest biotechnologických společností, ta první se pyšní názvem Morphochem. 

Czech Advanced Technology and Reserch Institute (CATRIN)

CATRIN je vysokoškolský ústav Univerzity Palackého v Olomouci, který vznikl spojením tří špičkových vědeckých týmů, a to spojením Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM), s vizí propojit vědecké kapacity v oblasti biomedicíny, nanotechnologií, nových materiálů a výzkumu rostlin či biotechnologií, aby společně mohly čelit výzvám současného světa. 

O FARMAK, a.s. 

FARMAK, a. s. je ryze česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing výrobků ze dvou produktových skupin, a to z aktivní farmaceutické ingredience – léčivé látky – a z chemických meziproduktů a specialit.

Klíčovou roli pro výkon společnosti má z dlouhodobého pohledu výroba a prodej aktivních farmaceutických ingrediencí. Společnost je významně exportně zaměřená, přičemž mezi nejvýznamnější exportní teritoria patří státy EU, USA, Indie, Japonsko a Latinská Amerika.


FARMAK, a.s. podporuje inovativní výzkum a aktivně se podílí na odborných projektech

Novinky - výpis všech