CZ EN RU

Pomohou inhibitory Rho-kinázy odvrátit ztrátu zraku způsobenou glaukomem?

21. 10. 2022

Primární glaukom s otevřeným úhlem, lidově zelený zákal, je onemocnění očí, které je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na druhém místě příčin ztráty zraku. Toto onemocnění postihuje ve světě téměř 58 milionů lidí, v České republice 2 až 5 % obyvatel. Řada výzkumných týmů se snaží najít léky, které by pacientům s glaukomem zachránily zrak. Novou nadějí v této oblasti jsou inhibitory Rho-kinázy.

Je zelený zákal opravdu zelený?
Proč se glaukomu říká zelený zákal, když při něm k zakalení některé ze struktur oka nedochází? Tento termín vznikl historicky. V pokročilém stádiu neléčeného glaukomu se mění barva rohovky i duhovky, což dává oku zelený nádech. A co se tedy v oku děje? Zvýšený nitrooční tlak utlačuje zrakový nerv, což postupně vede k jeho poškození a odumírání. Protože tento nerv přenáší vzruchy ze sítnice oka do mozku, jeho degenerace má za následek částečnou nebo trvalou slepotu. 

V hlavní roli nitrooční tlak
Pro pochopení mechanismu vzniku glaukomu je důležité vědět, že oko je tvořeno průhlednou rosolovitou hmotou - sklivcem, který chrání pevnější vnější vrstva. Kulovitý tvar oka je kromě sklivce závislý i na nitroočním tlaku udržovaným komorovou tekutinou. Ta současně vyživuje rohovku a oční čočku. Aby se tlak uvnitř oka nezvyšoval, musí z něj tekutina volně odtékat. Z řasnatého tělíska, kde se komorová tekutina tvoří, proudí do zadní oční komory, což je prostor mezi čočkou a duhovkou. Přes zornici duhovky pokračuje do přední oční komory, ohraničené průhlednou rohovkou. Místo spojení rohovky a duhovky se nazývá komorový úhel. 

Obsahuje drenážní systém, kudy většina komorové tekutiny z oka odtéká. Jeho nejdůležitější součástí je speciální tkáň nazývaná trámčina, do jejíchž kanálků se tekutina vstřebává, a Schlemmův kanál, který odvádí tekutinu do krevních vlásečnic. Pokud není trámčina schopná komorovou tekutinu odvádět, nebo se zúží komorový úhel, začne v oku stoupat tlak a utiskovat zrakový nerv. 

Když na úhlu záleží
Glaukomy rozdělujeme na primární, sekundární a vrozené. Primárnímu glaukomu nepředchází žádné oční onemocnění a jeho příčina může být nejasná. Mnohem častější je primární glaukom s otevřeným úhlem. Postihuje osoby po 40. roce věku, u nichž se zcela nenápadně zvyšuje nitrooční tlak v obou očích a postupně devastuje zrakový nerv. To vše bezbolestně a bez dalších obtíží, někdy se může objevit mírná bolest hlavy či za okem. Ztráta zraku nemusí být zpočátku patrná, protože výpadky zorného pole jsou malé. Později se zvětšují, ztrácí se periferní vidění
a sledované objekty se mění na černé stíny a skvrny. Pokud oční nerv zcela odumře, dojde k úplné ztrátě zraku. Naštěstí zelený zákal umíme léčit, ale léčba musí být zahájena včas. Všechny degenerativní změny zrakového nervu jsou nevratné. Je tedy velmi důležité v rámci preventivních prohlídek navštěvovat také očního lékaře.

Na rozdíl od glaukomu s otevřeným úhlem vzniká glaukom s uzavřeným úhlem náhle. Pokud přední část duhovky nalehne na rohovku, komorový úhel se uzavře a tekutina hromadící se v oku způsobí rychlé zvýšení nitroočního tlaku. Kromě prudké bolesti, začervenání oka a záchvatovitého rozostřeného vidění se může přidat bolest hlavy a zvracení. Tady je nutné okamžitě zasáhnout, protože zrakový nerv je v přímém ohrožení.

Sekundární glaukom vzniká jako důsledek zánětu nebo nádoru v oku, jiných nemocí, typicky cukrovky, nebo aplikace některých léků, například kortikoidů. 

Léčba dokáže nitrooční tlak snížit 

Cílem léčby glaukomu je snížení nitroočního tlaku na hodnotu, při které už k poškozování zrakového nervu nedochází. Léčba začíná pravidelnou aplikací očních kapek, pokud není úspěšná, přistupuje se k operaci oka.

V případě primárního glaukomu s otevřeným úhlem se v současné době objevuje nadějná skupina léků, tzv. inhibitory Rho-kinázy. Patří k nim látky ripasudil a netarsudil, které přímo působí na trámčinu a zvyšují odtok Schlemmovým kanálem. Výzkumy zjistily, že mechanický útlak je hlavní, ale nikoliv jedinou, příčinou ztráty nervových buněk v oku. Předpokládá se, že další účinek inhibitorů Rho-kináz spočívá ve schopnosti regenerovat nebo obnovovat buňky, které prošly degenerací nebo poškozením, jakkoli je schopnost obnovy nervových buněk omezená. To bude ještě předmětem dalšího zkoumání. V každém případě se ukazuje, že inhibitory Rho-kináz, ať už samostatně, nebo v kombinaci s dalšími látkami využívanými k léčbě glaukomu, mohou zlepšit vyhlídky mnoha pacientů s glaukomem.

Zdroje:

https://www.cureus.com

https://www.nzip.cz


Pomohou inhibitory Rho-kinázy odvrátit ztrátu zraku způsobenou glaukomem?

Novinky - výpis všech