CZ EN RU

Okénko do historie - Stavba roku Olomouckého kraje 2004

24. 11. 2022

Zdařilý rok 2004 přinesl mnoho změn Farmaku i světu

Rok 2004 byl z historického hlediska zajímavý hned v několika ohledech. Ve světovém měřítku si můžeme vzpomenout na milníky, jako jsou vznik sociální sítě Facebook, zveřejnění první oficiální verze prohlížeče Firefox nadací Mozilla Foundation nebo že první evropská měsíční sonda SMART-1 dosáhla oběžné dráhy kolem Měsíce. Navíc se ve stejném roce stalo Česko členem Evropské unie, v Praze koncertoval člen skupiny Beatles Paul McCartney a po 140 letech byla ukončena povinná vojenská služba.

Farmak, a.s. budoval a rekonstruoval, tak začal rok 2004 

Pro FARMAK, a. s., byl rok 2004 jedním z nejdůležitějších historických milníků. Nesl se v duchu budování a rekonstrukce. S růstem společnosti vznikla potřeba rozšířit výrobní kapacity, a proto byla v objektu č. 33 (Unihala) vybudována nová výrobní jednotka.

 Nezbytné bylo také inovovat nevyhovující prostory objektu č. 13. Prohlédnout si je můžete na přiložených fotografiích, stejně jako výsledek velmi zdařilé rekonstrukce, za který jsme získali ocenění stavba roku 2004 za Stavby pro průmysl a zemědělství.

Co se nachází v nových prostorách budovy č. 13?

V nových prostorách se nachází důležité pracoviště naší společnosti. Kontrolní laboratoře (Quality Control, QC) a pracoviště jištění jakosti  (Quality Assurance, QA). Ve stejné budově jsou také umístěny laboratoře výzkumu a vývoje (Research and Development, R&D) včetně přístrojového vybavení.

 Laboratoře kontroly kvality a pracoviště kontroly jakosti zajišťují klíčovou část životního cyklu našich výrobků. V laboratořích QC probíhá vstupní kontrola všech používaných surovin určených pro výrobu a výstupní kontrola hotových výrobků (výstupní analýzy). Proces samotného propouštění hotových výrobků k prodeji, který zahrnuje také kontrolu veškeré dokumentace výrobku probíhá na pracovišti QA. V nejvyšším patře budovy se kolegové z výzkumu a vývoje věnují jak novým produktům, stejně tak jako metodám a postupům, které se využívají při výrobě produktů prodávaných nejen na českém trhu, ale především na trzích zahraničních.


Okénko do historie - Stavba roku Olomouckého kraje 2004

Novinky - výpis všech