CZ EN RU

Závěrečný díl seriálu Okénko do historie

03. 02. 2023

Budování, výstavba, rozšiřování, modernizace. To jsou témata posledního dílu seriálu Okénko do historie, který vznikl k 30. výročí založení společnosti Farmak, a.s. Uzavřeme jej ohlédnutím se za dalšími významnými milníky společnosti, které by neměly zůstat zapomenuty. Projděte si společně s námi průřez událostí let 2008–2019.

Kilolab jako součást Vývojového a výzkumného centra

K plánům společnosti FARMAK, a.s., patřilo mimo jiné vybudování Výzkumného a vývojového centra, jehož organickou součástí je bezesporu právě vývojový čtvrtprovoz neboli Kilolab. V březnu roku 2006 proto začal proces jeho budování, jako třetí etapa rekonstrukce objektu č. 13, která byla dokončena v lednu 2008.

Technologie a vybavení

Technologické vybavení nově vybudované laboratoře, určené pro vývoj a ověřování technologií léčivých látek, bylo navrženo s co největší univerzálností tak, aby vyhovovalo různým technologickým postupům a rozdílné velikosti výrobních šarží.

Hlavní technologické zařízení Kilolabu, které je sestaveno ve vlastní aparátové mříži, je zajímavě umístěno na meziplošině zhruba 1,1 m nad úrovní 2. nadzemního podlaží. Základem celého provozu jsou potom tři reaktory s příslušenstvím, které jsou určeny pro práci při teplotách v rozmezí od -90 °C do 200 °C. 

OPPI a rok 2014 v duchu budování nových prostor

Rozšiřování technologických a kapacitních možností pro finální zpracování léčivých látek si vyžádalo výstavbu nových prostor. Na základě získání dotační podpory z OPPI – Program Nemovitosti a Rozvoj byla v červnu 2014 zprovozněna nová dvoupodlažní budova haly finálních operací, s železobetonovým montovaným skeletem 31,2 × 22,8 × 7,5 m, označovaná jako „HAFO“.

Co skrývá „HAFO“

Technologie jako úderový mlýn 160 UPZ, kónický mlýn CONIWITT 150, homogenizátor, izolátorové boxy a LBK plnící hlava pro bezpečnou manipulaci s produktem, VTS systém pro dopravu materiálu, prokládací mycí automat, zdroj čištěné vody a vývěva jsou na tomto pracovišti používány například při procesech finální úpravy šarží léčivých látek (APIs) na základě zákaznické specifikace, ochranného sítování, mletí, mikronizace, homogenizace, rozvažování nebo balení do finálních obalů. 

Projekt modernizace a rozšíření kapacit výroby léčivých látek 

V roce 2015 byla zprovozněna nová čtyřpodlažní výrobní jednotka se spádovou technologií, vytvořená vestavbou stávajícího objektu Unihaly,  která zajistila rozšíření kapacit výroby léčivých látek ve vyšším stupni ochrany operátorů a produktu. Její budování bylo podpořeno z dotačního programu OPPI – Program a Rozvoj a trvalo sedm měsíců.

Co umí nová výrobní jednotka?

V nových prostorách jsou k dispozici technologie jako laminární box pro násadu surovin a intermediátů, smaltované reaktory, procesní filtr, filtry pro hloubkovou filtraci, kondenzátory, jímky, potrubní rozvody, řídicí systém, sekundární teplosměnný okruh pro zajištění výhřevu a chlazení procesů, kondenzační a absorpční jednotka pro záchyt emisí, které slouží k procesům chemické reakce, krystalizace, izolace nebo sušení léčivých látek a jejich intermediátů.

Modernizace hydrogenační jednotky 

Rozvoj společnosti si vyžádal nejen rozšíření výrobní kapacity, ale také té vývojové, na kterou jsme opět využili možnost dotační podpory, tentokrát z programu OP PIK – Program Potenciál. Rozšíření bylo dosaženo díky rekonstrukci stávajícího objektu č. 22 c v roce 2018, který prošel demontáží stávajících ocelových konstrukcí a zařízení, dispozičním rozdělením, výměnou vnitřních rozvodů, elektroinstalace, vzduchotechniky i bezpečnostních prvků, včetně opravy krytin a zateplení.

Modernizace technologie

Modernizace se dotkla nejen stavební, ale také technologické části jednotky. Například Nákupem hydrogenačního autoklávu s termostatem a filtračním zařízením pro separaci katalyzátoru se navýšila možnost převodu výzkumných projektů z laboratorního měřítka do čtvrt provozní úrovně (scale up). Pořízení DSC přístroje pro studium polymorfie a pro charakterizaci polymorfů zase zabezpečilo výraznou pomoc při studiu polymorfie. 

Zavádíme vlastní inovativní procesy

Poslední zásadní událostí, kterou bychom rádi v tomto seriálu zmínili, je projekt vybudování samostatné výrobní jednotky (Small API Unit 13.02) pro zavádění vlastních inovovaných výrobních procesů, jejichž výstupem jsou produkty s výtěžkem šarže v jednotkách, až desítkách kilogramů.

Nová výrobní jednotka byla také vytvořena díky vestavbě stávajícího objektu č. 13., za podpory dotačního programu OP PIK – Program Inovace. Pro své fungování využívá reaktory o objemu 400 l s vysokovýkonnými termostaty HUBER umožňující reakce v rozsahu teplot od -80 °C do 200 °C.


Závěrečný díl seriálu Okénko do historie

Novinky - výpis všech