CZ EN RU

FARMAK, a.s. se zaměřil při studiu malých molekul na nukleární magnetickou rezonanci

01. 06. 2023

Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR) je výkonný analytický nástroj používaný ve výzkumu a vývoji léčivých látek API (active pharmaceutical ingredient neboli aktivních farmaceutických substancí) farmaceutickými společnostmi po celém světě. FARMAK, a.s. specializující se na výrobu tzv. „generických“ API, využívá NMR technologii ke studiu chemických a fyzikálních vlastností malých molekul.

Jak funguje nukleární magnetická rezonanční spektroskopie?

Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie funguje na principu detekce magnetických polí produkovaných atomovými jádry v magnetickém poli. Je-li vzorek vystaven magnetickému poli a vysokofrekvenčnímu pulzu, jádra absorbují a vyzařují energii, čímž vytvářejí jedinečný spektrální podpis, který lze použít k určení chemické struktury vzorku.

Nukleární magnetická rezonance je nedestruktivní technika a může poskytnout jak kvalitativní, tak kvantitativní informace o vzorku.

 

Obr. 1 Fungovaní NRM [[i]]

K čemu lze použít nukleární magnetickou rezonanční spektroskopii?

Společnost FARMAK, a.s., NMR používá k výzkumu a vývoji nových cest přípravy generických API. „Lze ji použít i k zajištění kvality a čistoty produktu, identifikaci nečistot a kontaminantů, k potvrzení identity a strukturální integrity API,“ popisuje ředitel výzkumu a strategie RNDr. Roman Buchtík, Ph.D. Mimoto ji lze využít i ke studiu degradačních produktů, které se mohou tvořit během skladování nebo přepravy API. „Pomocí této metody můžeme také studovat stabilitu API za různých podmínek jako je teplota, vlhkost a vystavení světlu,“ doplňuje Roman Buchtík.

FARMAK, a.s. vnímá důležitost sdílení informací a objevování na poli nukleární magnetické rezonanční spektroskopie.

FARMAK, a.s. investoval do této technologie již před lety a má tým zkušených NMR vědců, kteří úzce spolupracují s dalšími týmy ve výzkumu a vývoji API. Společnost také navázala partnerství s akademickými institucemi (mimo jiné UPOL a UPCE) a dalšími farmaceutickými společnostmi za účelem sdílení odborných znalostí v této oblasti.

Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie je pro farmaceutické společnosti zásadní nástroj při výzkumu a vývoji nových molekul. „NMR může poskytnout cenné informace o kvalitě, čistotě a stabilitě,“ uzavírá Roman Buchtík. S pokrokem ve spektroskopii je pravděpodobné, že tato technika bude i nadále hrát zásadní roli ve farmaceutickém průmyslu po mnoho následujících let.

[i] https://chembam.com/definitions/nmr/

 

 


FARMAK, a.s. se zaměřil při studiu malých molekul na nukleární magnetickou rezonanci

Novinky - výpis všech