CZ EN RU

Stali jsme se členem České asociace farmaceutických firem

15. 04. 2024

S radostí dáváme na vědomí, že jsme vstoupili do skupiny ČAFF. Tímto krokem jsme potvrdili naši pozici na farmaceutickém trhu a získali nové příležitosti pro spolupráci, rozvoj a inovaci.

Co je ČAFF a jaké jsou její cíle?

ČAFF je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 2001. Jejím posláním je sjednocovat a hájit společné zájmy firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací, marketingem v oblasti humánních léčivých přípravků a dále informatikou v oblasti farmaceutického průmyslu a užití léčivých přípravků.

ČAFF také podporuje kvalitu, bezpečnost a dostupnost léků pro pacienty, zvyšuje povědomí o významu generických a biosimilárních léků pro udržitelnost zdravotního systému, podílí se na tvorbě legislativy a standardů v oblasti farmacie, spolupracuje s odbornými a veřejnými institucemi, zastupuje zájmy svých členů na národní i mezinárodní úrovni a podporuje vzdělávání a výměnu informací mezi farmaceutickými firmami.

Proč je členství v ČAFF pro FARMAK důležité?

Vstupem do ČAFF jsme se zařadili mezi přední farmaceutické firmy v Česku, které společně tvoří více než 60 % trhu s léky. Tím jsme získali možnost účastnit se diskusí a jednání o klíčových otázkách, které ovlivňují naši oblast působení, jako jsou například regulace cen, registrace léků, ochrana duševního vlastnictví, farmakovigilance, farmakoekonomika, bioekvivalence, klinické studie, výzkum a vývoj, vzdělávání a osvěta.

Zároveň jsme získali přístup k aktuálním informacím, analýzám, statistikám a odborným stanoviskům, která nám pomohou lépe orientovat se na trhu a plánovat naši strategii. Dále jsme se zapojili do sítě kontaktů a partnerství s ostatními členskými firmami, se kterými můžeme sdílet zkušenosti, nápady a řešení. A nejen to, jako členové ČAFF se také můžeme podílet na společensky odpovědných aktivitách, jako jsou například podpora vědy a výzkumu, ochrana životního prostředí, podpora zdravého životního stylu, dobrovolnictví a charita.

Proč je důležité vytvářet farmaceutické skupiny firem v rámci České republiky?

Farmaceutický průmysl je jedním z nejdůležitějších a nejdynamičtějších odvětví v České republice. Přináší nejen zdravotní, ale i ekonomické a sociální přínosy. Podle studie ČAFF z roku 2020 farmaceutické firmy v Česku zaměstnávají přímo nebo nepřímo více než 40 tisíc lidí, přispívají k HDP zhruba 1,5 %, investují do výzkumu a vývoje více než 2 miliardy korun ročně, vyrábějí více než 1 500 druhů léků, dodávají ročně více než 300 milionů balení léků a exportují léky do více než 100 zemí světa. Vytvářením farmaceutických skupin firem v rámci České republiky se tyto firmy mohou lépe koordinovat, spolupracovat, sdružovat své zdroje a znalosti, zvyšovat svou konkurenceschopnost a inovační potenciál, hájit své zájmy a ovlivňovat politické a regulační prostředí. Tím přispívají k rozvoji celého farmaceutického sektoru, který je klíčový pro zajištění kvalitní, bezpečné a dostupné zdravotní péče pro občany České republiky.

 


Stali jsme se členem České asociace farmaceutických firem

Novinky - výpis všech