CZ EN RU

Léčivé látky (API)

Chlorprothixen hydrochlorid

Terapeutická skupina

Antipsychotic

CAS RN

[6469-93-8]

ASMF k dispozici, EP vyhovující