CZ EN RU

Ing. Bořivoj Frýbert


Člen dozorčí radyIng. Bořivoj Frýbert je absolventem vysoké školy chemicko-technologické, obor Proces řízení a ekonomika chemických výrob. Absolvoval postgraduální studia organické kinetiky a katalýzy chemických reaktorů, řízení a ekonomiky. Prošel všechny stupně řízení na manažerských postech provozu na úrovni závodu, středního i velkého podniku ve výrobních i technických manažerských funkcí včetně vrcholových. Členem představenstva FARMAK, a.s. se stal roku 2002. Od roku 2022 působí jako člen dozorčí rady.