CZ EN RU

Ing. Jiří Křepelka, CSc.


Místopředseda dozorčí radyIng. Jiří Křepelka, CSc.  je absolventem Fakulty organické technologie VŠCHT v Praze, se specializací Makromolekulární chemie. V tomto oboru absolvoval vědeckou aspiranturu a dále se profesně věnoval výzkumu a vývoji v oblasti farmacie.  Prošel řadou postgraduálních a manažerských kurzů na různých úrovních řízení pracovních týmů a působil na manažerských pozicích u tuzemských i zahraničních firem. Členem představenstva firmy FARMAK, a.s. se stal roku 2000. Od roku 2022 působí jako místopředseda dozorčí rady.