CZ EN RU

Ing. Josef Stuchlík


Člen dozorčí radyIng. Josef Stuchlík je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor Organická technologie. Absolvoval postgraduální studia organické chemie, manažerské kurzy a kurzy v oblasti Správné výrobní praxe a duševního vlastnictví. Po ukončení studia VŠCHT pracoval 3 roky ve státním podniku FARMAKON jako technolog oddělení kontroly vod a ovzduší. Poté se profesně věnoval výzkumu a vývoji ve farmaceutických firmách jako výzkumný pracovník, později v manažerských pozicích ve výzkumu, marketingu a Průmyslových právech. Členem představenstva firmy FARMAK, a.s. se stal roku 2016. Od roku 2022 působí jako člen dozorčí rady.