CZ EN RU

Společnost FARMAK a.s., jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém,
který umožňuje oprávněným oznamovatelům podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve společnosti FARMAK, a.s.


Informace o způsobech oznamování a vstup do něj naleznete po kliknutí zde.

O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od jeho podání.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, na něž se ochrana oznamovatele nevztahuje.