CZ EN RU

Léčivé látky (API)

Regadenoson bezvodý

Terapeutická skupina

Diagnostic aid (cardiac stress testing)

CAS RN

[313348-27-5]

US-DMF k dispozici