Syntéza

syntézaOrganická syntéza je jedním ze základních pilířů podniku FARMAK, a.s., neboť bez hledání nových postupů a metod přípravy léčivých látek se neobejde žádný podnik věnující se generickým látkám. Proto je i v našem podniku této oblasti věnována velká pozornost. Cílem je tedy nalézání, výzkum a optimalizace metod přípravy nejen látek, jež jsou před vypršením platnosti základního patentu na látkovou ochranu, ale rovněž i hledání nových postupů přípravy látek, jejichž základní patentová ochrana již vypršela a jež jsou zajímavé z hlediska prodeje. Na oddělení organické syntézy pracuje v současné době pět vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a tři laborantky, jejichž odborná erudice je rovněž na špičkové úrovni.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde. rozumím