CZ EN RU

Kontraktní výroba

Warfarin sodná sůl (amorfní)

Terapeutická skupina

Anticoagulant

CAS RN

[129-06-6]

Merck Index 15th ed.

Monogr. Number

10236

ASMF k dispozici
CMO projekt