CZ EN RU

Léčivé látky (API)

Warfarin sodná sůl (klatrát)

Terapeutická skupina

Anticoagulant

CAS RN

[67430-45-9]

ASMF k dispozici, USP a EP vyhovující